Nasza Wspólnota nr 112 Lipiec 2007 str. 25

Wszyscy jesteśmy zwycięzcami

Sportowa Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej wpisała się już w kalendarz corocznych imprez i spotkań integracyjnych naszego Województwa. Głównym organizatorem zmagań sportowych była Pani Ewa Draus Wojewoda Podkarpacki, a przygotowaniem IX już Spartakiady zajął się Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. Zawody odbyły się 14 czerwca br. na stadionie sportowym w Iwoniczu.
Głównym celem spartakiady jest zawsze zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnictwa i przeżywania radości we współzawodnictwie sportowym oraz wzajemna integracja Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, a przede wszystkim preferowanie czynnego wypoczynku. W zawodach wzięło udział 21 drużyn sportowych reprezentujących poszczególne powiaty województwa podkarpackiego. Każda drużyna liczyła po 6 zawodników.
Swoją obecnością uhonorowali nas również przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych m.in.
- Pan Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego i Pani Urszula Lasota - Kierownik Oddziału Kontroli Standardów Jednostek Pomocy Społecznej,
- Pan Jan Juszczak - Starosta Krośnieński i Pan Andrzej Guzik - V-ce Starosta oraz Pani Grażyna Ostrowska z Wydziału Oświaty, Kultury i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krośnie,
- Pan Paweł Pernal Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój i Pan Wiesław Polek V-ce Burmistrz,
- przedstawiciele PCPR w Krośnie, Dyrektorzy Szkół w Iwoniczu, Dyrektorzy PCPR i Domów Pomocy Społecznej z poszczególnych powiatów oraz ks. Proboszcz Parafii w Iwoniczu Kazimierz Piotrowski.
Wszyscy uczestnicy Spartakiady zebrali się przy Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu, skąd nastąpił uroczysty przemarsz uczestników i zaproszonych gości wraz z orkiestrą dętą z Iwonicza na stadion sportowy. Bezpośrednio za orkiestrą młodzież z Zespołu Szkół niosła flagę olimpijską, którą na stadionie przejęli mieszkańcy DPS z Iwonicza.
Po krótkim powitaniu uczestników Spartakiady przez br. Eugeniusza Kreta - dyrektora Domu i przemówieniach honorowych gości nastąpiła uroczysta ceremonia otwarcia IX Sportowej Spartakiady Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego - Mieszkańcy DPS w Iwoniczu wraz z młodzieżą Zespołu Szkół przy dźwiękach hymnu "Champions" wciągnęli flagę na maszt i zapalili znicz olimpijski.
Po tym akcie zostały wypowiedziane przez honorowych gości następujące słowa: "IX Sportową Spartakiadę Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego uważamy za otwartą". Następnie ks. Kapelan DPS O. Stanisław Zięba udzielił wszystkim uczestnikom Spartakiady błogosławieństwa Bożego. Po tak uroczystym i pięknym otwarciu Spartakiady rozpoczęły się sportowe zmagania. Sędziami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Iwoniczu. Cały przebieg dyscyplin sportowych nadzorowany był przez sędziego głównego Panią Teresę Skibę, która jednocześnie od samego początku włączyła się do przygotowania Spartakiady.

Zawody obejmowały 6 dyscyplin indywidualnych i 3 dyscypliny drużynowe.

Konkurencje indywidualne:
1. wieloskoki
2. rzut woreczkiem do celu
3. rzut piłką lekarską
4. rzut piłką tenisową do celu
5. gra "bule"
6. bieg z woreczkiem na głowie

Konkurencje drużynowe:
1. "sadzenie ziemniaków"
2. bieg na dystansie 60 m.
3. przeciąganie liny

Pomiędzy konkurencjami indywidualnymi a drużynowymi wszyscy mogli podziwiać pokaz aerobiku sportowego w wykonaniu dziewcząt z Zespołu Szkół z Iwonicza, który przygotowała Pani Katarzyna Gładysz. Na dyrektorów domów pomocy społecznej i zaproszonych gości czekała również konkurencja "niespodzianka".
Ze względu na pogarszającą się pogodę wręczenie nagród, dyplomów i pucharów nastąpiło niezwłocznie po zakończeniu konkurencji sportowych. Po przeżytych emocjach sportowych uczestnicy udali się na obiad, po czym wszyscy powrócili na stadion, gdzie obejrzeli pokaz hipoterapii w wykonaniu Mieszkańców DPS z Iwonicza, oraz pokaz skoków spadochronowych w wykonaniu skoczków z Aereokłubu Krośnieńskiego.
Wszystkim uczestnikom przyświecał duch sportowej rywalizacji, chęć zmierzenia się nie tylko z przeciwnikami ale i ze swoją niepełnosprawnością, była wspaniała przyjacielska atmosfera a sam udział w zawodach był już ich zwycięstwem. Dlatego też wszyscy zawodnicy zostali obdarowani upominkami, do przygotowania których przyczynili się sponsorzy, którym serdecznie dziękujemy.
W pierwszej kolejności dziękujemy Pani Ewie Draus, Wojewodzie Podkarpackiemu za to, że to nam przypadło w udziale zorganizowanie tak pięknej sportowej imprezy i za pomoc finansową przyznaną na ten cel.
Konferansjerowi - Panu Przemysławowi Pawlakowi z Radia Rzeszów dziękujemy za jej prowadzenie.
Pragniemy również podziękować Zarządowa Klubu Sportowego "IWONKA" z Iwonicza za udostępnienie stadionu i jego pomieszczeń. Straży Pożarnej z Iwonicza za wypożyczenie stolików i podłogi. Policji za kierowanie ruchem, Gminnemu Ośrodkowa Kultury za udostępnienie nagłośnienia, KDK w Krośnie oraz Panu Józefowi Gładyszowi za wypożyczenie parasoli, namiotów i podium.
W dalszej kolejności dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania upominków dla zawodników m.in.
- Hutom Szkła: "DELTA" z Iwonicza, "KAM-a" z Brzozowa, "DECO-GLASS" z Krosna,
- Panu Robertowi Bębnowi z Iwonicza,
- Pani Jolancie Koczeli z Wyżnego,
- Hurtowniom: "IKO", "KORA", "ZOSTAŃ" oraz "BIURO SERVICE" i "KROSSPORT" z Krosna
- Galanterii Skórzanej "DRAGON" z Iwonicza i "ASCO" z Rymanowa,
- Firmie "IWOMAR" z Iwonicza.

Na zakończenie Spartakiady do późnych godzin popołudniowych trwała wspólna zabawa taneczna, która była integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.


br. Eugeniusz Kret