Październik 2009 nr 139

Uwaga: Misje Św. nie rozpoczną się 25 października z powodu choroby misjonarza

Misje Święte ››
Program Misji ››

Zobacz zaproszenie ››