Koncert organowy dla młodzieży w Iwoniczu

Młodzież ze szkół Gminy już od kilku lat uczestniczy w koncertach Filharmonii Rzeszowskiej. Ma więc możliwość podziwiać grę wybitnych muzyków, poznawać coraz to inne instrumenty i obcować od czasu do czasu z muzyką klasyczną i współczesną, słuchając i utworów kompozytorów wcześniej poznanych na lekcjach muzyki. Tak też było 27 listopada, kiedy to w kościele po wezwaniem Wszystkich Świętych w Iwoniczu miały miejsce dwa koncerty muzyki organowej. Odbyły się w ramach lekcji umuzykalniających prowadzonych przez Rzeszowską Filharmonię, a cieszących się dużym zainteresowaniem. Koncerty te mogły się odbyć dzięki uprzejmości gospodarza parafii ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego - pasjonata muzyki organowej i chóralnej. Uczestniczyła w nich Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu. Solistą był Daniel Prajzner, zaś całość poprowadził Andrzej Mozgała. Daniel Prajzner ukończył przemyską Szkołę Muzyczną I i II stopnia w klasie organów mgr Zbigniewa Szłapaka. Jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy. W 2007 roku wziął udział w programie Sokrates - Erasmus, studiując w Hochschule Für Musik und Therater w Hamburgu (Niemcy) w klasie prof. Pitera van Dijka. Jest laureatem .Ogólnopolskiego Konkursu Organowego dla uczniów Szkół muzycznych II stopnia w Częstochowie (2002 r.). W 2004 roku został finalistą i otrzymał wyróżnienie na XIV Międzynarodowym Konkursie "Młodych Organistów" w Opavie (Czechy). W tym samym roku otrzymał I nagrodę w III Europejskim Konkursie Organowym im. Mikaela Tariverdiewa w Moskwie. W 2006 roku przyznano mu stypendium Ministra Kultury RP "Młoda Polska" oraz nagrodę promocyjną "Volksbank PaderbornHorter" Młodzi Twórcy w Europie - 2006r., za osiągnięcia artystyczne. W 2007 roku prowadzi klasę organów muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu. W tym samym roku został asystentem stażystą w katedrze organów Akademii Muzycznej. w Krakowie. Koncertował w Polsce .Niemczech, Litwie i Rosji. Wraz z orkiestrą przemyskiej Szkoły Muzycznej występował w Norwegii, Szwajcarii i Niemczech.
W czasie trwania iwonickich koncertów wykonał utwory: Toccata d-moll BWV, preludium Chorałowe Nunkommder Heiden Heilanda Cezarego Franka, Preludium h-moll Johana Sebastiana Bacha i preludium Chorałowe Wachet auf ruft uns die Stimme Charlesa Marie Widora - Finał z IV symfonii Organowej. Prowadzący koncert przedstawiał kolejno wykonywane utwory, informując krótko o kompozytorach każdego z nich. Omówił też w bardzo ciekawy sposób budowę organów. Uczniowie z wielką uwagą i w skupieniu słuchali gry artysty, którego potem nagrodzili głośnymi brawami. Po występie Daniel Prajzner spotkał się z młodzieżą opowiedział jak doszło do tego, że dzisiaj koncertuje. Zdradził też jakie są jego plany zawodowe. Wyraził również swoja opinię o iwonickich organach, nazywając je perełką Podkarpacia, znaną w Polsce, z czego mieszkańcy Iwonicza powinni się cieszyć, bo mieli ogromny udział w ich renowacji, która odbywała się pod bacznym okiem ks. Prałata. Uważam, że tego rodzaju koncerty są potrzebne, o czym na pewno przekonali się nauczyciele wspomnianych szkół. Na koniec niech mi będzie wolno podziękować w imieniu artysty, prowadzącego koncert i własnym księdzu Prałatowi, ks. katechecie Karolowi Ciurko, Dyrekcji i nauczycielom obu szkół, a także w sposób szczególny Andrzejowi Biskupowi - kościelnemu za pomoc w przygotowaniu świątyni do koncertu oraz gościnności jakiej doświadczyliśmy.

Jan Nycz
(Przedruk z "Echa Gminy")