JUBILEUSZ

W dniu 21 listopada Zgromadzenie Sióstr Felicjinek przeżywało wielkie święto-150-lecie narodzin swego Zgromadzenia. Tak poważny Jubileusz stał się okazją do uroczystego "Te Deum", jakie wznosiły Siostry a wraz z nimi Lud Boży, w wielu parafiach, gdzie Siostry mają swoje domy. Nie brakło też podniosłej uroczystości w naszej parafii, cieszącej się obecnością Sióstr od 123 lat. W Uroczystości Chrystusa Króra - 20 listopada - w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta suma, która zgromadziła nie tylko wszystkie miejscowe Siostry, ale również wielu parafian. Przyjechały też 3 siostry z Krakowa, które pomogły w oprawie liturgicznej w czasie Eucharystii, zwłaszcza, gdy chodzi o śpiew. Delikatne sopranowe głosy Sióstr uzupełniał Chór "Cantate" jak zawsze pod dyrekcją Księdza Proboszcza. Przy ołtarzu stanęło 4 kapłanów: Ks.Janusz Szczepański-emeryt z Krosna, O.Gwardian z klasztoru OO.Kapucynów z Krosna, Ks.Franciszek Penar i Ks.Lesław Krzyżak, którzy sprawowali Eucharystię w otoczeniu licznych ministrantó starszych i młodszych. Przed ołtarzem ustawiono olbrzymi kosz róż - symbol siostrzanych serc.
Kazania wygłosił: Ks. Kazimierz Piotrowski - proboszcz parafii. W Kazaniu nie mogło oczywiście braknąć akcentów jubileuszowych. A oto końcowy fragment kazania: (...) Raz po raz pojawiają się ludzie, którze hasła Króla Miłości respektują w sposób heroiczny. Wiemy kim są ci ludzie? To święci i błogosławieni - również ci, którzy nie otrzymali tych tytułów oficjalnie, urzędowo, ale którzy takimi byli i są w oczach Bożych. To oni ciągle przypominają ludzkości, że Królestwo Miłości - zaplanowane, głoszone a następnie okupione męką i śmiercią na krzyżu jego Założyciela - Jezusa Chrystusa - jest możliwe i że jedynie ono jest nadzieją dla świata. Ponad półtora wieku temu, zasadami głoszonymi przez Chrystusa przejęła się młoda panienka Angela Truszkowska. Szlachedzkie pochodzenie nie przeszkadzało jej, by zainteresować się sierotami i wszelkiego rodzaju ludzką biedą. Pracę na rzecz biednych uznała za swój życiowy cel. Przekreśliła wszelką ziemską karierę związaną z jej pochodzeniem czy wykształceniem, zrezygnowała z założenia rodziny i oddała się posłudze potrzebującym pomocy. Dokładnie 21 listopada 1855 roku, a więc 150 lat temu, składa śluby całkowitego poświęcenia swego życia na służbę Chrysusowi - Królowi i bliźnim. Rodzi się nowe zgromadzenie żeńskie przepojone duchem franciszkańskim. Ideą służby bliźnim potrafi Angela zarazić inne dziewczęta - gotowe również stanąć obok Króla Miłości i zdecydowane oddać Mu wszystkie swoje siły i zdolności. Powstają sierocińce, domy szczególnej troski nad opuszczonymi, w których siostry pracują w imię miłości do Chrystusa. Przyjdzie czas, że wiele z nich poświęci się pracy wśród emigracji zwłaszcza amerykańskej, by ci, którzy za chlebem porzucili swoją Ojczyznę, nie zagubili swojej religijności i pamiętali o wartościach, które wynieśli z rodzinnych stron. Dziś Rodzina Sióstr Felicjanek święci swój wielki Jubileusz 150-lecie swego isnienia. W duchu zestawia i podsumowuje - jak zwykle czyni się to przy okazji jubileuszy - dzieła, które za łaką Bożą udało się Zgromadzeniu powołać i prowadzić - na przestrzeni tych 150 lat. Zestawienia nigdy nie okażą się kompletne, bo sprawy ducha są niewymierne i liczbami nie da się ich ująć. Jedno jest pewne - potężna armia Sióstr Felicjanek przyspożyła Kościołowi wiele dobra. Ofiarna praca tylu pokoleń sióstr to olbrzymi wkład w realizację Królestwa Miłości na ziemi. Nam, Iwoniczanom, nie trzeba o tym mówić. Przybyły do naszej parafii za staraniem Ks.Antoniego Podgórskiego - 123 lata temu, a więc jeszcze za życia Założycielki Zgromadzenia. Tutaj przez wiele lat prowadziły sierociniec, później szkolnictwo, pomagały w parafialnym duszpasterstwie prowadząc Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, organizując różne kuluralne imprezy, a obecnie przejmując pieczę nad upośledzonymi chłopcami. I znowu jesteśmy bezradni, by obliczyć jaki wpływ praca sióstr Felicjanek miałą na naszą parafię, na jej duchowe oblicze. Ale nie ważne są obliczenia. Ważne jest to, że poczuliśmy powinność, by wypowiedzieć dziś wobec Sióstr, które reprezentują wszystkie siostry pracujące w Iwoniczu na przestrzeni 123 lat - słowa naszej serdecznej wdzięczności i zapewnienie, że dołączamy się do tej modlitwy, jaką zanoszą dziś Siostry do Dobrego Boga za 150 lat istnienia Zgromadzenia. Razem z nimi prosimy o nowe połowłania do życia w zakonie i razem z nimi polecamy ich Bożej Opatrzności na dalsze lata ofiarnej pracy w służbie Chrystusowi Królowi. Po skończonej Mszy św., przy wystawionym w monstrancji Eucharystyczym Jezusie, wszyscy zebrani odśpiewali "Ciebie Boga wysławiamy". Uroczystości Jubileuszowe zakończyły się smacznym obiadem, którym podjęły Siostry wszystkich kapłanów.