Listopad 2008 nr 128

Wsród naszych w Chicago
Los zmar³ych
Modlitwa za zmar³ych