Lipiec 2007 nr 112Emil Zola - wielki mistrz loży masońskiej
Wszyscy jesteśmy zwycięzcami - Sportowa Spartakiada Mieszkańców Domów Pomocy